Otoplastika

Otoplastika

Otoplastika është ndërhyrja që kryhet nga kirurgë me ekperiencë dhe ka si qëllim korigjimin e formës së veshit si dhe rimodelimin e tij. Shumë të sëmurë, veçanërisht fëmijët e vegjël të moshës shkollore janë jo të kënaqur me formën dhe madhësinë e veshëve të tyre. Otoplastika duhet të kryhet nga kirurgë me eksperiencë pasi një rezultat dhe një pamje estetike shumë e mirë e të sëmurit do ti rrisë atij vetëbesimin dhe cilësinë e jetesës. Zakonisht ndërhyrja kryhet nën anestezi lokale por për të vegjëlit të cilët nuk qëndrojnë mund të kryhet nën anestezi gjenerale. Koha e zgjatjes së operacionit është nga një orë e gjysëm deri në dy orë, kjo në varësi të defektit të veshëve. Otoplastika mund të bëhet në çdo moshë pasi veshët të kenë arritur madhësinë e tyre të plotë, zakonisht pas moshës 5 vjeç. Në disa raste, operacioni bëhet që në moshën 3 vjeç.
Ju mund ta konsideroni këtë ndërhyrje nëse:

 • Veshët tuaj janë të mëdha në përpjestim me madhësinë e kokës.
 • Nëse janë të deformuar.
 • Nëse jeni të pakënaqur me një operacion të mëparshëm të veshit.
Otoplastika bëhet zakonisht në të dy veshët për të optimizuar simetrinë e tyre, por kjo varet nga personi dhe defekti që mund të ketë ai.

Si të përgatiteni?
Fillimisht, duhet të konsultoheni me doktorin. Gjatë vizitës tuaj të parë ai mund të:
 • Rishikojë historinë tuaj mjekësore. Jini të gatshëm për t'ju përgjigjur pyetjeve në lidhje me kushtet mjekësore aktuale dhe të kaluara, veçanërisht nëse keni patur infeksione në vesh. Diskutoni për çdo ilaç që mund të keni marrë ose keni marrë kohët e fundit, si dhe çdo operacion nëse keni patur.
 • Bëni një provim fizik. Për të përcaktuar mundësitë tuaja të trajtimit, doktori do të ekzaminojë veshët tuaj përfshirë vendosjen, madhësinë, formën dhe simetrinë e tyre. Ai gjithashtu mund të bëjë fotografi të veshëve për të dhënat tuaja mjekësore.
 • Diskutoni pritshmëritë tuaja. Shpjegoni pse dëshironi të kryeni një otoplastikë dhe çfarë shpresoni në aspektin e paraqitjes pas procedurës. Nëse ju jeni një kandidat i mirë për otoplastikë, doktori mund t'ju rekomandojë të merrni disa hapa për t'u përgatitur paraprakisht.
Para procedurës
Procedura mund të bëhet me qetësues dhe anestezi lokale. Në raste të tjera, anestezia e përgjithshme e cila ju bën të pavetëdijshëm mund të bëhet para procedurës. Gjatë procedurës teknikat e otoplastikës ndryshojnë bazuar në llojin e korrigjimit që ju nevojitet.

Pas procedurës
Pas procedurës, bëhet qëndrimi në klinikë për dy orë dhe rikuperimi total për shtatë ditë.
Veshët tuaj do të mbulohen me fasha për të qenë të mbrojtur.
Merrni ilaçe për dhimbjen siç rekomandohet nga doktori juaj. Nëse merrni ilaçe për dhimbje dhe shqetësimi juaj rritet, kontaktoni menjëherë doktorin.

Rehabilitimi pas operacionit
 • I sëmuri largohet në shtëpi ditën e ndërhyrjes i fashuar.
 • Bandazhi do të mbahet rreth shtatë ditë.
 • Penjtë do të hiqen pas 8 ose 10 ditëve.
 • I sëmuri ka pak dhembje vetëm ditën e operacionit, ndërsa ditët e tjera ajo është e papërfillshme. Dhembja e fortë e padurueshme është shenjë e infeksionit të plagës.
 • I sëmuri duhet të vijë për kontroll tre muajt e parë në çdo dy-tre javë.
Gjithashtu:
 • Për të shmangur krijimin e presionit në zonën e veshit, shmangni gjumin në anën ku është kryer ndërhyrja.
 • Mundohuni të mos ushtroni forcë.
 • Konsideroni veshjen e bluzave të lirshme.
 • Pyesni mjekun tuaj kur është në rregull të rifilloni aktivitetet e përditshme.
Rezultatet
Pasi të hiqen fashat, vihet re një ndryshim i menjëhershëm në pamjen e veshëve. Këto ndryshime janë të përhershme.
Nëse nuk jeni të kënaqur me rezultatet tuaja, flisni me doktorin për mundësinë e një rishikimi të operacionit.